Hướng dẫn nghiệp vụ

Residents Wait over Night to Receive Tran Temple Seal
22 Tháng Hai 2016

National Times- Thousands of people stayed overnight, queueing to get seal at Tran Temple in Nam Dinh...

“Kong” brings movie stars together in Hanoi
22 Tháng Hai 2016

A press conference introducing the filming process of the most anticipated Hollywood movie “Kong: Skull Island” in Vietnam took place at Sofitel Legend Metropole Hanoi Hotel on February 21.

Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Lễ hội năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Lễ hội rượu ẩm thực Tây Bắc
Nguồn: Youtube
Tác giả: Cameramer
Chương trình xây dựng nông thôn mới