Giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao xứ Thanh
28 Tháng Hai, 2018

Giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao xứ Thanh

Thanh Hoá có 07 dân tộc thiểu số, trong đó người Dao có khoảng trên 6.000 người thuộc hai nhóm: Dao Quần Chẹt và Dao Đỏ. Nhóm Dao Quần Chẹt ở vùng núi thấp có 10 làng (trong đó 9 làng toàn là người Dao, 1 làng xen ghép ở cùng người Mường, Thái và người Kinh). Huyện Cẩm Thuỷ có các làng: Phú Sơn; Thạch An; Làng Ơi... huyện Ngọc Lặc có các làng: Hạ Sơn; Tân Thành và Phùng Sơn... Nhóm Dao Đỏ ở vùng núi thuộc huyện Mường Lát có 3 chòm: Suối Tút; Con Dao; Pù Quăn. Người Dao Quần Chẹt ở Thanh Hoá chủ yếu từ Tuyên Quang, Hoà Bình, Vĩnh Phúc di cư vào hồi đầu thế kỷ XX. Người Dao Đỏ hiện đang sinh sống tại Mường Lát di cư từ Lào qua Việt Nam muộn hơn vào năm 1945.

Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015

Kết quả thực hiện phong trào
13 Tháng Ba, 2018

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 đã đi vào cuộc sống, có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, cải thiện đời sống văn hóa cho nhân dân, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội… Ý thức tự lực tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, lao động cần cù sáng tạo, tình nghĩa thủy chung, đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng từ đó ngày một hòa quyện trong mỗi gia đình và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện hơn. Người dân đã nhận thức được vai trò,vị trí và tầm quan trọng của phong trào, đã tự giác tham gia thực hiện; Đảng và chính quyền các cấp đã có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào.