700 nghìn tranh cổ động phòng, chống Covid-19

700 nghìn tranh cổ động phòng, chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19, Eurowindow Holding đã tài trợ in ấn và phát hành 700.000 tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

103 tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống Covid19

103 tác phẩm tham gia cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống Covid19

Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức từ ngày 10 đến 15/3. Ban tổ chức đã nhận được 103 tác phẩm của 23 tác giả tham gia.

Xây dựng mô hình  Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại tỉnh Cà Mau
28 Tháng Mười Một, 2019

Xây dựng mô hình Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại tỉnh Cà Mau

Nhằm tiếp tục khẳng định giá trị của Đờn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời, góp phần xây dựng, phát triển mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn cả nước

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019  trên địa bàn cả nước
15 Tháng Bảy, 2019

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội.