Hải Dương: Tập huấn xây dựng “Ứng xử văn hóa, văn minh trong lễ hội truyền thống

Hải Dương: Tập huấn xây dựng “Ứng xử văn hóa, văn minh trong lễ hội truyền thống"

Từ ngày 24-27/9, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hải Dương tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình ứng xử văn hóa, văn minh trong lễ hội truyền thống đình-đền Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2022”.

Sơn La: Tập huấn “Xây dựng mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của  dân tộc Kháng

Sơn La: Tập huấn “Xây dựng mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Kháng" huyện Quỳnh Nhai

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Sơn La, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng mô hình Câu lạc bộ dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Kháng xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La” năm 2022.

 
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch