Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” khu vực Tây Bắc.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo giới thiệu Ngày văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang, năm 2017.