Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở đã phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: Liên hoan Các câu lạc bộ Ca trù lần thứ IV,  năm 2020

Quảng Bình: Liên hoan Các câu lạc bộ Ca trù lần thứ IV, năm 2020

Ngày 13/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Quảng Trạch, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch tổ chức Liên hoan Các câu lạc bộ Ca trù tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2020.

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín, 2020

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín, 2020

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch