Bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Si La gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Si La gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ ngày 06 đến 11/10 năm 2020, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn bảo tồn, phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Si La gắn với phát triển du lịch tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Vĩnh Phúc: Tập huấn nghệ thuật hát Văn, Chầu Văn truyền thống

Vĩnh Phúc: Tập huấn nghệ thuật hát Văn, Chầu Văn truyền thống

Chiều ngày 09/10/2020, tại UBND xã Văn Quán, Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Lập Thạch và UBND xã Văn Quán bế giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ quần chúng cơ sở năm 2020.

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín, 2020

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín, 2020

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch