Bộ VH-TT-DL đưa dữ liệu hơn 8.000 lễ hội truyền thống lên không gian mạng

Bộ VH-TT-DL đưa dữ liệu hơn 8.000 lễ hội truyền thống lên không gian mạng

VietTimes – Đây là phương án chuyển đổi phương thức quản lý dữ liệu lưu trữ truyền thống sang quản lý, lưu trữ điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội truyền thống.

Kết quả cuộc thi sáng tác logo Giải thưởng

Kết quả cuộc thi sáng tác logo Giải thưởng "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam"

Ngày 08/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định công nhận giải thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) giải thưởng "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam".

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch