Bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhằm bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Pà Thẻn, tối ngày 11 tháng 8 năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình ra mắt đội văn nghệ truyền thống của dân tộc Pà Thẻn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang với chủ đề, ca ngợi lao động sản xuất, quê hương, đất nước.

Hạn chế sự mê tín, lãng phí trong mùa lễ Vu lan 2019
02 Tháng Tám, 2019

Hạn chế sự mê tín, lãng phí trong mùa lễ Vu lan 2019

Từ xa xưa người Việt Nam đã có tục thờ cúng Tổ tiên, Ông bà, cha mẹ đó là sự thể hiện tấm lòng tri ân người sinh thành ra mình và nuôi dưỡng dậy dỗ mình khôn lớn, nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Việc thờ cúng này được thể hiện trong các gia đình người Việt, và được thực hiện vào các ngày giỗ, tết hàng năm trong mỗi gia đình.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn cả nước

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019  trên địa bàn cả nước
15 Tháng Bảy, 2019

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội.