Tiền Giang: Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tiền Giang: Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 16-18/11/2022, tại Tp Mỹ Tho, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Tiền Giang tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, ấp của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Hải Dương: Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hải Dương: Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Từ ngày 9-11/11/2022, tại Tp Hải Dương, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho cán bộ làm công tác văn hóa xã, thôn của 3 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương.

 
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch