Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke, vũ trường

Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở karaoke, vũ trường

Ngày 06/01/2023, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Công văn số 13/VHCS-VNQC gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Dấu ấn từ một năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Dấu ấn từ một năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở đã “gặt hái” được nhiều thành quả đáng khích lệ, các hoạt động sự nghiệp được quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Dấu ấn từ một năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Dấu ấn từ một năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
03 Tháng Giêng, 2023

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ”, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở đã “gặt hái” được nhiều thành quả đáng khích lệ, các hoạt động sự nghiệp được quan tâm tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch