Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng dịch Covid-19 được trao giải thưởng thông tin đối ngoại

Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động phòng dịch Covid-19 được trao giải thưởng thông tin đối ngoại

Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, Bộ VHTTDL được trao giải Ba: Ý tưởng sáng tạo có giá trị thông tin đối ngoại cao với Cuộc vận động sáng tác Tranh cổ động phòng chống dịch Covid- 19.

Bảo tồn và phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Phù Lá gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bảo tồn và phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Phù Lá gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Từ ngày 22 đến 26/7, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Phù Lá tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn hiện nay
30 Tháng Bảy, 2020

Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn hiện nay

Từ thực tiễn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở nước ta trong những năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò và giá trị của của hương ước, quy ước đối với việc quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần điều chỉnh, giải quyết các mối quan hệ cụ thể của thôn, làng, ấp, bản mà pháp luật chưa điều chỉnh...

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch