Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 18/6, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Thông báo số 420/TB-VHCS về Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Tổ chức cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2021”

Tổ chức cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2021”

Ngày 28/5/2021, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức phát động cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2021” nhằm tôn vinh các tác phẩm quảng cáo độc đáo, ấn tượng, có tính thẩm mỹ, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
06 Tháng Năm, 2021

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Cùng với pháp luật, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhân dân nhằm gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Mỗi thời kỳ, hương ước, quy ước có những đặc điểm riêng, song nhìn chung hương ước, quy ước luôn đóng vai trò quan trọng trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cộng đồng dân cư.

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch