Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn Tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10
19 Tháng Ba 2018

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Công văn số 153/VHCS-TTCĐ về việc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời triển khai công tác tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV10) tại Hà Nội

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch