Văn bản

Tìm thấy 82 văn bản
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường
3432/BVHTTDL-VHCS 09/09/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn
Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2022-2026
2310/CTr-VCHTTDL-TWĐTN 30/06/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chương trình
Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
1470/KH-BCĐDS 28/04/2022 Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch
Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh
04/2022/QĐ-TTg 18/02/2022 Thủ tướng Chính phủ Quy định
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch