Hướng dẫn nghiệp vụ

Bình Phước: Văn hóa nghệ thuật góp phần đẩy lùi dịch bệnh
03 Tháng Mười Hai 2021

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày một phức tạp và khó lường, gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội. Trước tình hình đó, Trung Tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước hiểu rằng hoạt động văn hóa và biểu diễn nghệ thuật sẽ một phần nào đó làm giảm nhẹ lo lắng của quần chúng nhân dân , cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực cho các lực lượng phòng chống dịch đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu rõ và chung tay, đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
04 Tháng Mười Một 2021

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong những năm qua đã từng bước được hoàn thiện nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

Bàn về một số nội dung xây dựng nếp sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay
11 Tháng Chín 2020

Lối sống, nếp sống là một trong những yếu tố cơ bản để tạo nên đời sống xã hội. Lối sống nếp sống phản ánh các chuẩn mực xã hội, mang tính khuôn mẫu và đóng vai trò quyết định, chi phối các mối quan hệ trong xã hội.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn cả nước
15 Tháng Bảy 2019

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
02 Tháng Mười Một 2018

Đền Lảnh Giang tọa lạc trên một khu đất rộng, nằm bên bờ hữu ngạn sông Hồng thuộc thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam . Đền Lảnh Giang có tên chữ là Lãnh Giang linh từ.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch