Tài liệu tải về

Tranh cổ động về Hải quân Việt Nam

19 Tháng Bảy 2021          302 lượt xem

Tranh do Bộ Tư lệnh Hải quân cung cấp./.

Xem thêm:

Tranh cổ động tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cục Văn hóa cơ sở đăng tải lại bộ tranh cổ động đã điều chỉnh nội dung khẩu hiệu để phù hợp với công tác tuyên truyền tại một số tranh: Số 5, 6, 11, 17, 20, 24, 25, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 50, 58, 63.

Đề nghị các đơn vị đã sử dụng những mẫu tranh này (từ ngày 13 đến 16 tháng 3 năm 2021) cần rà soát, thay đổi.

Trân trọng./.

13 Tháng Ba 2021        4147 lượt xem
Tranh cổ động tuyên truyền về đề tài môi trường
16 Tháng Mười Hai 2020        1216 lượt xem
Tranh cổ động tuyên truyền chủ đề Biển, Đảo Việt Nam
14 Tháng Bảy 2020        2228 lượt xem
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch