Phong trào TDĐKXDĐSVH

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
18 Tháng Năm 2022

Ngày 18/5/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

Tp. Hồ Chí Minh: Phong trào xây dựng Khu phố Văn hóa, Gia đình văn hóa ở Quận 8
11 Tháng Giêng 2022

Khu phố là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy hoạt động tự quản, do đó, Quận 8 rất quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, tiếp tục triển khai 97 khu phố thực hiện 05 tiêu chuẩn Khu phố văn hóa.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam với các cơ quan Nhà nước
05 Tháng Mười Một 2021

Ngày 05/11, tại Hà Nội, UBTWMTTQVN đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc Việt Nam với các cơ quan Nhà nước”.

Chương trình Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
03 Tháng Mười Hai 2020

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín 2020

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

Bàn về một số nội dung xây dựng nếp sống văn hóa trong giai đoạn hiện nay
11 Tháng Chín 2020

Lối sống, nếp sống là một trong những yếu tố cơ bản để tạo nên đời sống xã hội. Lối sống nếp sống phản ánh các chuẩn mực xã hội, mang tính khuôn mẫu và đóng vai trò quyết định, chi phối các mối quan hệ trong xã hội.

Hiệu quả từ một chương trình phối hợp
28 Tháng Tám 2020

5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018 (Chương trình 2645), đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14 Tháng Tư 2020

Mùa lễ hội năm nay đã diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, diễn biến khó kiểm soát của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho tất cả các lễ hội ngừng không tổ chức.

Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025
07 Tháng Tư 2020

Ngày 07/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Tháng Ba 2020

Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó đã tác động mạnh mẽ đến việc triển khai các hoạt động ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong những tháng đầu năm 2020.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch