Phong trào TDĐKXDĐSVH

Tp. Hồ Chí Minh: Phong trào xây dựng Khu phố Văn hóa, Gia đình văn hóa ở Quận 8

11 Tháng Giêng 2022

Năm 2021 vừa qua là một năm đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 lan rộng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt cùng với sự đồng hành, ý thức trách nhiệm cao của người dân nhưng không tránh khỏi những tổn thất do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều hoạt động phải tạm ngưng, một số nhân sự Trưởng khu phố, thành viên Ban Chỉ đạo phường mất vì dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở...Thế nhưng, với sự nhiệt tình, tâm huyết của những người làm phong trào, tranh thủ từng giờ khi dịch bệnh tạm lắng, triển khai, tổ chức các hoạt động để đảm bảo tính liên tục của phong trào, nhờ đó phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa của Quận 8 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Xác định xây dựng Gia đình văn hóa là cơ sở để thực hiện thành công phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, Phường Văn minh đô thị, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, Ban Chỉ đạo quận, 16 phường, cấp ủy chi bộ khu phố, Ban vận động, Ban công tác Mặt trận 97 của Quận 8 đã chủ động triển khai đến từng hộ dân đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tờ tin, bản tin nội bộ về thực hiện 03 tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình Văn hóa” lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ 160/160 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 48 hộ thoát nghèo bền vững; đồng thời thực hiện hiệu quả các mô hình “5 hộ liền kề”, "Gia đình hiếu học".

Người dân Phường 4 Quận 8 tham gia tổng vệ sinh hàng tuần tại khu dân cư 

Tăng cường tuyên truyền đến từng thành viên hộ gia đình tự giác ý thức thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức 45 hoạt động của cấp quận và phường nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em với hơn 4730 lượt người tham dự; duy trì, nâng chất hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình của 16 phường; không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Năm 2021, Quận 8 đã biểu dương 97 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu cấp quận; 377 Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Toàn quận có 84.864/87.887 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ  96,56%, tăng 0,48% so với 2020, đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 đã đề ra.

Gia đình bà Trần Thị Bảo Hồng. Địa chỉ 1289 Phạm Thế Hiển, Khu phố 8, Phường 5, Quận 8 nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khu phố là nơi thực hiện dân chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy hoạt động tự quản, do đó, Quận 8 rất quan tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, tiếp tục triển khai 97 khu phố thực hiện 05 tiêu chuẩn Khu phố văn hóa. Các khu phố đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn trong khu phố; giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn khu dân cư; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, đặc biệt là mô hình an sinh khi dịch bệnh diễn ra; phổ biến Quy ước khu phố đến các hộ dân; biểu dương, vinh danh 483 Gương Người tốt việc tốt tại cộng đồng; 55 tập thể được khen thưởng đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu phố. Nhiều mô hình ở khu phố tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả như “Lắp đặt camera an ninh”, “Xóa bãi rác làm vườn hoa”, mô hình “Chung tay nâng cấp hẻm”; “Tuyến đường treo cờ đồng nhất”; “Xóa quảng cáo rao vặt”, “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”; “Mảng tường xanh”… Từ những kết quả đó, năm 2021, Quận 8 công nhận 94/97 khu phố đạt “Khu phố văn hóa” (đạt 96,90%), tăng 02 khu phố so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 02 khu phố thật sự chuyển biến về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đạt tiêu chuẩn văn hóa năm đầu tiên là Khu phố 2 và Khu phố 4 phường 14.

Mô hình Vẽ tranh cổ động trực quan trang trí mảng tường của khu phố 2 phường 14

Để giữ vững những thành tích đã đạt được như trên, phát triển phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, Quận 8 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào; phát huy tốt những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống, đi đôi với việc tiếp thu có nhận thức những phong trào, những xu hướng mới có chất lượng và có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại nhưng đậm nghĩa tình của Quận 8./.

Đoàn Mai Anh - Phòng VHTT quận 8, Tp. HCM

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch