Hướng dẫn nghiệp vụ

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa cơ sở

16 Tháng Mười Hai 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã tác động lớn tới hoạt động văn hóa cơ sở, nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm, hoạt động văn hóa, hoạt động lễ hội tiếp tục dừng tổ chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, khu vui chơi giải trí phải tạm ngừng hoạt động… Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ, công chức và người lao động Cục Văn hóa cơ sở đã quyết tâm, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành quả đạt được

Năm 2021, công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Văn hoá cơ sở được quan tâm, chú trọng, phù hợp tình hình thực tiễn. Cục đã đẩy mạnh việc tham mưu Lãnh đạo Bộ công tác phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành trong việc tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Cụ thể, đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương trong công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời; Triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Yêu cầu kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm; Hướng dẫn hoạt động văn nghệ quần chúng trong Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường theo Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính…

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị, Cục đã có nhiều sáng tạo chuyển đổi ứng dụng những hình thức phù hợp trong từng thời điểm để thực hiện công tác tuyên truyền đạt mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, vừa phòng chống dịch an toàn, hoạt động tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về văn hóa cơ sở được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai Hiệp định EVFTA trong lĩnh vực quảng cáo đến cán bộ, công chức tham gia quản lý nhà nước của các Sở VHTTDL, nhằm  nâng cao hiểu biết về pháp luật quốc tế, nắm bắt được nội dung cam kết và các công việc cần triển khai để thực thi Hiệp định.

Tập trung kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội, việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm tra đột xuất tại một số địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn... Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều thực hiện nghiêm Công điện, Chỉ thị trong công tác phòng, chống dịch; dừng tổ chức lễ hội; tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân về phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị cơ sở, vật chất để ứng phó với tình hình diễn biến của dịch; không tiếp nhận các hoạt động đông người; không tổ chức các dịch vụ bán hàng tại di tích; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng tại các di tích... Bên cạnh đó, khảo sát thực hiện Nghị định số 54/2019/CP-NĐ ngày 19/6/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vu karaoke, vũ trường tại Đắk Nông và Lâm Đồng. Các địa phương đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong phân cấp quản lý. Do đó, việc cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, công tác kiểm tra, hậu kiểm được thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, không gây phiền hà cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh thực hiện và tuân thủ điều kiện kinh doanh, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.

Kịp thời triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên tuyền các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021 tại địa phương. Tiêu biểu như đã xây dựng cụm pa nô cổ động tuyên truyền tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ tại tỉnh Kon Tum, Nghệ An. Ấn hành đĩa, mẫu tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và gửi 40.000 tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến các địa phương, cơ sở, trong đó có 20.000 tranh gửi UBND các quận huyện, xã, phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục đã chủ động linh hoạt thay đổi quy mô, phương thức và đã tổ chức thành công các hoạt động theo nhiệm vụ đặt ra như: Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 15-18/4/2021; Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hội diễn “Đàn, hát dân ca ba miền”…

Giải pháp thực hiện

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động văn hóa cơ sở trong năm 2022, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Cục Văn hóa cơ sở trong năm qua. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành chức năng, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm văn hóa du nhập từ bên ngoài vào dưới mọi hình thức.

Thứ hai, tham mưu cụ thể hóa các nội dung kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc thành nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện để đi vào thực hiện cụ thể, thực chất.

Thứ ba, xây dựng cụ thể các chương trình phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Ban, Bộ, ngành, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình để đi vào triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thứ tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở thông qua các hoạt động như: tuyên truyền cổ động trực quan, văn nghệ quần chúng và tuyên truyền lưu động. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa cho cán bộ ở cơ sở để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ năm, tập trung rà soát lại chức năng nhiệm vụ của Cục chưa phù hợp để đề xuất, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Mai Tuyết - Tuấn Linh

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch