Tin tức

Hội nghị giao ban nghiệp vụ Ban chủ nhiệm CLB giám đốc Trung tâm Văn hoá các tỉnh 7 khu vực

30 Tháng Sáu 2022

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại huyện Mộc Châu, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa toàn quốc. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, đồng chí Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

Với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 44 tỉnh, thành phố và các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nội dung Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh 7 khu vực giai đoạn 2019-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Kiểm điểm kết luận Hội nghị giao ban nghiệp vụ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ năm 2019 về giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động nghiệp vụ (thông qua các cuộc Liên hoan, hội thi, hội diễn, một số mô hình hoạt động có hiệu quả của các đội Tuyên truyền lưu động...) các tỉnh/thành.

Trong 3 năm qua, Trung tâm Văn hóa cấp các tỉnh, thành phố đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, Cục Văn hóa Cơ sở, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và địa phương trong công tác liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, triển lãm và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các đơn vị có nhiều sáng tạo trong công việc, bám sát kế hoạch, chủ động nhạy bén nắm bắt tình hình thích ứng, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đề ra những giải pháp phù hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa và tuyên truyền trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa các tỉnh luôn chú trọng hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa, tạo ra nhiều hoạt động văn hóa có chiều sâu, toàn diện. Góp phần quan trọng cùng với toàn ngành tổ chức được nhiều hoạt động có quy mô lớn, tác động tích cực góp phẩn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thật sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí trong mọi hoạt động của Câu lạc bộ, có tư duy sáng tạo, đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn phát huy được sức mạnh chung của cả tập thể và vai trò, vị trí, thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị thành viên, tạo ra một sự hợp lực mạnh mẽ và thống nhất cao giữa các Trung tâm Văn hóa.

Tại Hội nghị đã có 14 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa các cấp:

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế hoàn thiện và khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng và tổ chức hoạt động đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Quy hoạch, sắp xếp nguồn lực để đầu tư tương xứng đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin, da dạng hóa nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động văn hóa-nghệ thuật, thể dục-thể thao phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Ninh thị Thu Hương đã đề ra một số định hướng cho giai đoạn tiếp theo:

- Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng.

- Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2021; phát huy lợi thế sau khi sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Nâng cao vai trò của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa trong tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục Văn hoá cơ sở đã trao tặng 8 giấy khen cho các thành viên Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc Trung tâm Văn hoá các tỉnh đã có nhiều cống hiến, đóng góp tích cực cho phong trào văn hoá cơ sở giai đoạn 2019-2021 để động viên phong trào ngày càng phát triển./.

Hạnh - Linh

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch