Hướng dẫn nghiệp vụ

Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên: Đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị năm 2017

15 Tháng Ba 2018

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tiếp tục thực hiện nghị Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy những lợi thế tiềm năng và chức năng nhiệm vụ của mình, ngay từ những ngày đầu năm  2017 Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xây dựng kế hoạch phục vụ các nhiệm vụ chính trị bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền, cổ động, triển lãm trực quan, văn hóa văn nghệ, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, tuyên truyền lưu động, tổ chức các hội thi, hội diễn tại tỉnh và cơ sở... Các hoạt động đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân;...  
Về tuyên truyền cổ động trực quan, Trung tâm kẻ vẽ gần 1.300m2 pa nô; căng treo trên 300 băng rôn hai mặt; 1.000 lượt cờ phướn tại các vị trí dễ xem, dễ nhìn, khu vực đông dân, thu hút hơn 4.000 lượt người xem, sửa chữa 5 dàn tranh lớn được kiên cố tại các khu vực đông dân, dễ quan sát; lên makét hướng dẫn 15 mẫu tranh gửi về cơ sở có nội dung tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ, anh bộ đội cụ Hồ, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo, xây dựng nông thôn mới, phổ biến các văn bản pháp luật về biển đảo Việt Nam, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
Về tuyên truyền cổ động bằng xe lưu động kết hợp với triển lãm ảnh lưu động, Trung tâm đã tổ chức được gần 160 buổi, vượt 13%, tập trung vào các sự kiện chính trị ngày lễ hội của ngành, ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tuyên truyền 30 buổi phòng chống ma túy, an toàn giao thông, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình…
Về nghệ thuật quần chúng, trong năm 2017, Trung tâm tổ chức 26 cuộc VNQC, vượt 13% kế hoạch. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh tiêu biểu như: Liên hoan Giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện hè 2017; Liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề Hưng yên rạng rỡ niềm tin... thu hút gần 1000 lượt công chúng ở các lứa tuổi đến xem và cổ vũ.

    


Trong năm, Trung tâm tham gia nhiều liên hoan cấp toàn quốc như: Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại Quảng Nam (được đánh giá trình diễn xuất sắc nhất); Liên hoan tuyên truyền lưu đông tại Quảng Trị (đoạt giải Nhì) liên hoan hát văn tại tỉnh Hà Nam ( đoạt giải xuất sắc toàn đoàn).
Bên cạnh những hoạt động trên đây là 04 số Nội san Hướng dẫn Nghiệp vụ có nội dung phong phú, hiệu quả; 05 CLB Nghệ thuật truyền thống mới được thành lập, thu hút gần 300 thành viên là các hạt nhân cơ sở, thường xuyên tập luyện, biểu diễn bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống Chèo, ca trù, trống quân, hát văn và chầu văn… Ở phương diện khác, cán bộ Trung tâm đã sáng tác 15 maket tranh cổ động, ca khúc âm nhạc, tham gia dự thi và phục vụ các sự kiện chính trị hướng về cơ sở, phục vụ thành công trên 60 Hội nghị, Hội thi, Hội diễn của các Sở ban ngành trong tỉnh; phối hợp với các đoàn kịch của Nhà hát kịch Việt Nam, đoàn ca múa của Bộ Công an, đoàn kịch Nam Định tổ chức phục vụ 05 cuộc cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với kết quả đó, ngay quý 3 năm 2017, Trung tâm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2017).
Có thể nói, các hoạt động cơ sở của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên trong năm 2017 đã tập trung vào các sự kiện chính trị, các dịp Mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc như: chào mừng ngày 3/2 (Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam); 30/4 (Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước); 19/5 ( Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại), 19/8; 2/9 (Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Thông qua các hoạt động nghiệp vụ, tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật quần chúng… Trung tâm Văn hóa tỉnh đã  tạo lên một không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy được nét đẹp văn hóa của địa phương, là nguồn cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết xóm làng, đẩy lùi các tệ nạn xã hội đẩy mạnh phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM ở các địa phương và phát triển KT - XH, bảo đảm Quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thành Trung - TTVH Hưng Yên  (Nguồn: Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa)

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch