Văn bản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở

Số/ký hiệu: 873/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 05/04/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Văn Hùng

Xem thêm:

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch