Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam

Đám cưới không bia rượu, tiền mừng của nữ quản lý và chàng thợ tre
05 Tháng Bảy 2021

Tình yêu của Bảo Linh và Thu Trang đã được đánh dấu bằng một đám cưới không tiệc mặn, không bia rượu, tiền mừng… tại TP Hội An - nơi lần đầu họ gặp nhau.

Bản làng 19 năm nói 'không' với bia rượu, dù đám cưới hay lễ hội
05 Tháng Bảy 2021

19 năm nay, người dân ở bản Cupua (thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, Quảng Trị) không sử dụng rượu bia trong cuộc sống hàng ngày cũng như tất cả các dịp lễ lớn, nhỏ. Dân làng nơi đây, ai cũng tự hào vì việc này.

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
06 Tháng Năm 2021

Cùng với pháp luật, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhân dân nhằm gìn giữ và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Mỗi thời kỳ, hương ước, quy ước có những đặc điểm riêng, song nhìn chung hương ước, quy ước luôn đóng vai trò quan trọng trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội ở cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng làng (thôn, ấp, bản...) văn hóa giai đoạn hiện nay
09 Tháng Tư 2021

Hương ước, quy ước là di sản văn hóa được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc; là tri thức dân gian được tích lũy, đúc kết từ nhiều thế hệ, không ngừng được bổ sung hoàn thiện và trở thành hình thái văn hóa pháp lý đặc biệt; là văn bản quy phạm xã hội, trong đó quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhân dân, nhằm gìn giữ và phát phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

Phát huy vai trò hương ước, quy ước cộng đồng trong việc hình thành các chuẩn mực, quy tắc đạo đức mới
22 Tháng Ba 2021

Hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hóa trên địa bàn làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch