Video clip

Loading video...

Quốc ca Việt Nam do Đài Tiếng nói VN thực hiện

08 Tháng Mười Hai 2021

Bản ghi Quốc ca chính thức đã được Đài Tiếng nói VN thu năm 1998

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch