Video clip

Loading video...

Nhạc Quốc ca Việt Nam

10 Tháng Mười 2020

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Phối khí: nhạc sĩ Ca lê Thuần Chỉ huy: Trần Vương Thạch

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch