Video clip

Loading video...

Nhạc Quốc ca Việt Nam

25 Tháng Bảy 2018

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam- Chỉ huy Honna Tesuji Phối khí Đỗ Hồng Quân. Thu tại phòng hoà nhạc Suntory Hall, Tokyo, Nhật Bản Ngày 20 tháng 7 năm 2018 kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao VN-Nhật Bản. Bản quyền đã thuộc Dàn nhạc giao hưởng VN.

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch