Văn bản

Tìm thấy 61 văn bản
Thể lệ cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2021”
355/TL-VHCS 28/05/2021 Cục Văn hóa cơ sở Quy chế
Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
5050/BVHTTDL-VHCs 31/12/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn
Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL 20/11/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chương trình
Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trong các trại giam, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025
3239/CTr-BVHTTDL-BCA 03/09/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an Chương trình
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch