Tài liệu tải về

Tranh cổ động tuyên truyền Bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

13 Tháng Ba 2021          4254 lượt xem

Cục Văn hóa cơ sở đăng tải lại bộ tranh cổ động đã điều chỉnh nội dung khẩu hiệu để phù hợp với công tác tuyên truyền tại một số tranh: Số 5, 6, 11, 17, 20, 24, 25, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 50, 58, 63.

Đề nghị các đơn vị đã sử dụng những mẫu tranh này (từ ngày 13 đến 16 tháng 3 năm 2021) cần rà soát, thay đổi.

Trân trọng./.

Xem thêm:

Tranh cổ động tuyên truyền về đề tài môi trường
16 Tháng Mười Hai 2020        1417 lượt xem
Tranh cổ động tuyên truyền chủ đề Biển, Đảo Việt Nam
14 Tháng Bảy 2020        2483 lượt xem
Tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
04 Tháng Bảy 2020        2315 lượt xem
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch