Quyết định V/v tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông

Số/ký hiệu: 581/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 09/03/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Nội dung đính kèm:
  1. 3636267801330374(5).pdf

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch