Công văn V/v phối hợp tuyên truyền Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017

Số/ký hiệu: 469/BVHTTDL-VHCS
Ngày ban hành: 17/02/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Nội dung đính kèm:
  1. 3636267801330374(2).pdf

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch