Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Số/ký hiệu: 689/BVHTTDL- VHCS
Ngày ban hành: 24/02/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lê Khánh Hải
Nội dung đính kèm:
  1. 3636267801330374(4).pdf

Xem thêm: