Văn bản

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)

Số/ký hiệu: 107/TL-VHCS
Ngày ban hành: 26/02/2021
Cơ quan ban hành: Cục Văn hóa cơ sở
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Ninh Thị Thu Hương

Xem thêm:

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch