Văn bản

Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trong các trại giam, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025

Số/ký hiệu: 3239/CTr-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành: 03/09/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an
Loại văn bản: Chương trình
Người ký: Trịnh Thị Thủy - Nguyễn Văn Sơn

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch