Văn bản

Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số/ký hiệu: 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL
Ngày ban hành: 20/11/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản: Chương trình
Người ký: Trịnh Thị Thủy - Trần Thanh Nam
Nội dung đính kèm:
  1. CHUONG TRINH PHOI HOP(1).pdf

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch