Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam

Hạn chế sự mê tín, lãng phí trong mùa lễ Vu lan 2019
02 Tháng Tám 2019

Từ xa xưa người Việt Nam đã có tục thờ cúng Tổ tiên, Ông bà, cha mẹ đó là sự thể hiện tấm lòng tri ân người sinh thành ra mình và nuôi dưỡng dậy dỗ mình khôn lớn, nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Việc thờ cúng này được thể hiện trong các gia đình người Việt, và được thực hiện vào các ngày giỗ, tết hàng năm trong mỗi gia đình.

Tín ngưỡng liên quan đến rừng của người Hà Nhì ở Y Tý, Lào Cai
17 Tháng Bảy 2019

Y Tý là xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, cũng là xã có người Hà Nhì sinh sống tập trung đông và lâu đời nhất ở Lào Cai. Người Hà Nhì nơi đây vẫn giữ được hệ thống tín rừng đặc sắc tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người Hà Nhì nơi đây.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn cả nước
15 Tháng Bảy 2019

Trong sáu tháng đầu năm 2019, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn cả nước đã có sự chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý di tích, Ban tổ chức lễ hội và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

Hương ước, quy ước đối với giáo dục truyền thống, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc
01 Tháng Bảy 2019

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, đời sống văn hóa đưa đến những biến đổi mạnh mẽ về đời sống kinh tế, văn hóa –xã hội, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thì ở nhiều làng quê, nhiều giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đông vẫn được gìn giữ và phát triển thông qua các thiết chế xã hội của cộng đồng. Hương ước, quy ước là một trong những thiết chế quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tổ tốt đẹp của dân tộc.

Lễ hội Đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
02 Tháng Mười Một 2018

Đền Lảnh Giang tọa lạc trên một khu đất rộng, nằm bên bờ hữu ngạn sông Hồng thuộc thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam . Đền Lảnh Giang có tên chữ là Lãnh Giang linh từ.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch