Tin tức

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước

10 Tháng Năm 2022

Sáng ngày 10/5/2022, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước; triển lãm, trao giải thưởng tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2022 và ảnh với chủ đề “Hải Dương văn hiến, tiềm năng” tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Triển lãm giới thiệu 140 tác phẩm của các họa sỹ chuyên, không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức và 72 tranh cổ động, gần 200 ảnh với chủ đề “Hải Dương văn hiến, tiềm năng” năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức.

Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Triển lãm diễn đến hết ngày 31/5/2022 tại Nhà Triển lãm tỉnh Hải Dương và Trung tâm Văn hoá Xứ Đông./.

Dung Nguyễn

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch