Tin tức

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng đảng và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

15 Tháng Chín 2021

Ngày 15/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức khai trương trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu 100 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Các tác phẩm đã tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các tác phẩm cũng đã thể hiện hoạt động văn hóa truyền thống trong lễ hội trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, hướng đến chân - thiện - mỹ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh và các quy định chung tại lễ hội, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình, tự hào về quê hương miền đất sử thi huyền thoại “đẻ đất, đẻ nước” của những lễ hội giàu bản sắc.

Thông qua đợt trưng bày triển lãm tranh cổ động tấm lớn nhằm khẳng định sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Tô Tú 

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch