Tin tức

Hướng dẫn treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca

13 Tháng Chín 2021

Ngày 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.

Hướng dẫn là một trong những hoạt động triển khai sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời để nâng cao hình ảnh và nhận diện của ASEAN, tăng cường nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN.

Việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca được triển khai tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cửa khẩu quốc tế trên cơ sở phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ Hiến chương ASEAN, quy định pháp luật của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, Tài liệu Hướng dẫn về sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca; Phù hợp với yêu cầu đối ngoại, không gian nơi tổ chức, điều kiện và chương trình đón tiếp; Khi treo cờ ASEAN phải treo cùng Quốc kỳ Việt Nam, đảm bảo sự trang nghiêm. Không treo cờ ASEAN trong thời gian diễn ra Quốc tang và khi cử hành ASEAN ca, toàn bộ đại biểu tham dự phải đứng trang nghiêm.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù về nghi thức liên quan đến sử dụng cờ trong các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân.

Hướng dẫn đăng tải tại đây./.

Hoàng Minh

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch