Tin tức hoạt động

Cục Văn hóa cơ sở tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

07 Tháng Mười Hai 2018

Ngày 7/12/2018, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (VHCS) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh  Thị Thủy, lãnh đạo Cục VHCS cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Trong năm 2018, về công tác xây dựng văn bản, đề án, Cục VHCS đã tham mưu Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Chỉ thị, 3 Nghị định: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, của các bộ, ngành, địa phương;Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"…

Cục VHCS đã hoàn thiện văn bản tham mưu Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ trình Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về“Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng (thôn, bản ấp…), quản lý và tổ chức lễ hội…

Trong năm 2018, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Văn hóa cơ sở đã hướng dẫn và phối hợp tổ chức nhiều cuộc liên hoan tuyên truyền, hội diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm tranh cổ động tấm lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương. Các cuộc liên hoan, hội diễn từng bước được nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ kinh tế, văn hóa xã hội ở cơ sở, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời bảo tồn, gìn giữ, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và phát triển du lịch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục đã tổ chức đoàn kiểm tra biển hiệu quảng cáo có sử dụng chữ nước ngoài mà không có tiếng Việt tại một số tỉnh, thành phố. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm; đồng thời thường xuyên theo dõi hoạt động quảng cáo trên Đài Truyền hình chấn chỉnh kịp thời những sai phạm về quảng cáo.

Về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong năm, Cục đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương kiện toàn bộ máy, ban hành Quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm và theo từng giai đoạn; thành lập các Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện phong trào tại các địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2018”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và trên 15.000 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước.

Trong năm 2018, tạp chí Xây dựng Đời sống văn hóa đã phát hành 12 số tạp chí, trong đó có 02 số chuyên đề về Lễ hội và Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) với số lượng hơn 13 ngàn bản/số đến tận cấp xã với nội dung bám sát vào các hoạt động của ngành, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích góp phần chuyển tải, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Bộ, Cục đối với cơ sở.

Việc đăng tải tạp chí và đưa tin hoạt động nghiệp vụ cơ sở ở địa phương trên trang website của Cục đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, đạt kết quả tốt, được đánh giá cao…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Cục VHCS đạt được trong năm 2018, trong đó Cục đã tham mưu xây dựng văn bản quản lý nhà nước đúng thời hạn; công tác tổ chức, quản lý lễ hội đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực... Thứ trưởng đề nghị thời gian tới, Cục VHCS tập trung ưu tiên dồn lực vào các nhiệm vụ trọng điểm; tăng cường chủ động công tác tham mưu lãnh đạo Bộ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản mới chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được phân công; tổ chức tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn địa phương thực hiện các Nghị định, văn bản đã ban hành đồng thời cần rà soát các vấn đề liên quan, các kết luận - chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ như: Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2018… ; chú trọng tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới, nâng cao chất lượng Nông thôn mới từ đời sống văn hóa; tham mưu việc triển khai, ứng dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực văn hóa; làm tốt công tác chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan đoàn kết, đặt lợi ích, thành tích tập thể lên trên.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Thanh Hà)