Tin tức hoạt động

TP.Sóc Trăng: Thẩm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018

06 Tháng Mười Hai 2018

Từ ngày 04 - 06/12, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố do Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Minh Quang làm Trưởng đoàn đã tiến hành thẩm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo một số ngành, đoàn thể có liên quan.

Năm nay, toàn thành phố có 267 (143 cơ quan, 81 đơn vị, 43 doanh nghiệp) kể cả những đơn vị cấp tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn đã đăng ký thực hiện danh hiệu văn hóa. Đoàn làm việc trực tiếp với 30 đơn vị (khoảng 10%), những trường hợp còn lại sẽ thẩm tra qua hồ sơ.

Hoạt động căn cứ vào quy trình hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành năm 2016 trên cơ sở thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa có 3 tiêu chuẩn lớn là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong các tiêu chuẩn lớn có 12 tiêu chí nhỏ. Riêng đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có 4 tiêu chuẩn lớn là hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong các tiêu chuẩn lớn có 17 tiêu chí nhỏ. Tỉnh cũng có ban hành bảng điểm 100 điểm, được 85 điểm trở lên là đạt

Năm nay là năm thứ 2 công tác thẩm tra thực hiện theo bảng điểm cụ thể và quy định  các khung điểm “liệt”như:  Không đăng ký ngay từ đầu năm hoặc có đăng ký nhưng cuối năm không gửi báo cáo thực hiện, bảng chấm điểm, công văn đề nghị theo quy định; Chi bộ, Đảng bộ (nếu có) hoặc các đoàn thể trong doanh nghiệp xếp loại yếu kém: xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng (mà nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động vi phạm pháp luật; có cán bộ, công nhân lao động vi phạm pháp hình sự nghiêm trọng; tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây chết người (đối với doanh nghiệp); có cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên ( đối với cơ quan, đơn vị)

Mặc dù kể từ năm 2015, thẩm quyền thẩm tra các đơn vị cấp tỉnh, cấp trung ương đóng trên địa bàn đã được giao thẩm quyền cho thành phố nhưng vẫn còn một vài đơn vị cũng nhầm lẫn địa chỉ gửi hồ sơ đề nghị công nhận, thể thức văn bản, kết quả hoạt động cũng có một vài hạn chế nhưng nhìn chung, hầu hết đã đảm bảo được các tiêu chuẩn để được xét công nhận danh hiệu văn hóa 2018

Đồng chí Đinh Chí Công – Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi là đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, có 2 đội chịu trách nhiệm kiểm tra trên các tuyến đường thủy, bộ trên địa bàn tỉnh, công việc áp lực cũng khá lớn vì đối tượng kiểm tra lúc nào cũng có xu hướng chống đối nhưng anh em cơ quan luôn làm tốt nhiệm vụ, chưa có trường hợp bị khiếu kiện, cơ quan cũng có đề ra quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, có 6 sáng kiến áp dụng hiệu quả và đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao cho anh em cơ quan tham gia đó là những tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng cơ quan văn hóa”

Qua thẩm tra, Đoàn sẽ trình Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định công nhận lần đầu (02 năm) và tổng hợp hồ sơ gửi Ban chỉ đạo tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh công nhận lại (05 năm) cho các trường hợp đủ điều kiện./.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Hải An)