Tin tức hoạt động

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tại Lào Cai

20 Tháng Mười Hai 2018

Ngày 20/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Lào Cai

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh; ông Hoàng Ngọc Minh, Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai cùng ban lãnh đạo.

Lào Cai là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới có diện tích tự nhiên  6383,9km2, dân số trên 67 vạn người; có 25 nhóm, ngành dân tộc trong đó dân tộc thiểu số chiếm 64,09% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có: 8 huyện, 01 thành phố gồm 143 xã, 21 phường, thị trấn; 1.989 thôn, bản, tổ dân phố.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào do bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc sở VHTTDL Lào Cai cho biết: Năm 2018, phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến phong trào được đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng những thay đổi của thực tế kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thường xuyên giữa các thành viên BCĐ các cấp… do đó phong trào tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh miền núi biên giới.

Tính đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 134.384/165.230 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 81,3%, có 1.652/1.997  thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ  82,7 %). Toàn tỉnh hiện có 1.709 Nhà văn hóa, trong đó có 81 Nhà văn hóa cấp xã, phường; 350 Nhà văn hóa tổ dân phố và 1.278 Nhà văn hóa thôn, bản. Trong năm 2018, tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 10 Nhà văn hóa thôn, bản và xây dựng mới 12 Nhà văn hóa thôn; thực hiện cấp trang thiết bị cho 12 Nhà văn hóa cấp xã và 160 Nhà văn hóa thôn, bản nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân. Dự kiến đến hết năm 2018 tỉnh sẽ có thêm 10 xã được công nhận hoàn thành NTM, đưa tổng số xã hoàn thành NTM trong toàn tỉnh là 46 xã.

Phong trào xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được ngành Văn hóa và Liên đoàn Lao động phối hợp triển khai, tính đến thời điểm hiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã xây dựng được trên 300 CLB thể thao trong đó có trên 200 CLB thể thao nhiều môn; trên 60% số CNVCLĐ rèn luyện thể thao, tổ chức trên 2.000 buổi hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, thu hút gần 50.000 người tham gia; năm 2018 toàn tỉnh có 1.446/1.646 ( tỷ lệ 87,85%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thể cho biết: Năm 2018 đang dần khép lại, với Lào Cai cũng là năm đạt được kết quả vượt trội, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh hoàn toàn đúng hướng: GDP đạt tăng trưởng 10,23%, đứng đầu 15 tỉnh miền núi phía bắc, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/ năm vượt bình quân cả nước; Nông nghiệp tăng trưởng trên 6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,56%, Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 32%; Du lịch tăng trưởng trên 20%, thu hút 4,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng; Công nghiệp tăng trưởng trên 20% đạt 32.000 tỷ đồng; Thu ngân sách trên 8000 tỷ đồng đạt 160% kế hoạch Trung ương giao, xuất khẩu đạt 3,1tỷ USD… các chỉ số về năng lực cạnh tranh, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính đều nằm tốp dẫn đầu cả nước…

Đạt được kết quả đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có sự đóng góp rất tích cực của ngành VHTTDL và phong trào TDĐKXDĐSVH trong việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nền tảng động lực để phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; vận động nhân dân bài trừ tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hâu: tang ma kéo dài, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia điình…  Lào Cai lấy năm 2019 làm tiền đề để quyết tâm sớm đưa tỉnh trở thành một tỉnh phát triển mạnh của đất nước mà ở đó vai trò của văn hóa là động lực cực kỳ quan trọng, Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai một cách quyết liệt các hoạt động của phong trào TDĐKXDĐSVH tạo nền tảng, động lực thực hiện thành công các nhiệm vụ của Trung ương giao và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Kết luận buổi làm việc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay mặt BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đánh giá cao những kết quả tỉnh Lào Cai đạt được trong thực hiện phong trào năm 2018 thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện tốt phong trào trong năm 2019, Thứ trưởng có một số ý kiến với tỉnh Lào Cai như sau:

Tăng cường tuyên truyền nhận thức về ý nghĩa của phong trào, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế nhưng người dân phải được hưởng thụ từ văn hóa; thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của BCĐ Trung ương phong trào; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới... Đặc biệt, tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả, chất lượng các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018; Sở VHTTDL tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát, phân loại hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 8/5/2018. Trong năm 2019, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/3/2017, Bộ VHTTDL đang triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Thứ trưởng mong muốn Lào Cai sẽ là tỉnh đi đàu các tỉnh phía bắc triển khai thực hiện xây dựng mô hình.

Cũng trong buổi làm việc, đoàn đã đi tham quan, tìm hiểu thực tế việc xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp” tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Báo cáo nhanh tình hình sản xuất kinh doanh, ông Hoàng Ngọc Minh, Giám đốc Chi nhánh cho biết: Nhà máy Luyện đồng nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng (khu công nghiệp hóa chất trọng điểm của Lào Cai và cả nước có diện tích 1.100ha), với trên 600 CBCNV đều là lực lượng lao động trẻ, có trình độ tay nghề cao. Công suất thiết kế ban đầu 10.000 tấn đồng/năm. Đến nay nhà máy đã nâng công suất lên 12.000 tấn và dự kiến đến năm 2030 đạt 50.000 tấn; sản phẩm nhà máy là đồng tinh luyện 99,99% đáp ứng vượt yêu cầu của tỉnh Lào Cai và Tập đoàn TKV là khai thác sâu  đồng tinh chế, vàng, bạc, Axit Sunfuaric và nhiều sản phẩm khác… Năm 2018 Chi nhánh đạt doanh thu 1.824 tỷ, nộp ngân sách 8,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân 10,5 triệu/ người/ tháng. Bên cạnh việc đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh nộp ngân sách cho nhà nước, Chi nhánh hết sức quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và công tác môi trường. Chi nhánh đầu tư hàng chục tỷ đồng vào khu xử lý chất thải lỏng, khí và thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường. 

Chi nhánh có khu chung cư khép kín cho trên 300 CBCNV với đầy đủ các thiết chế như: sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, khu vui chơi trẻ em…; xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, trung thực, không đổ lỗi, khuyến khích làm việc nhóm, lấy lợi ích tập thể gắn với lợi ích cá nhân… Ngoài ra, hàng năm, Chi nhánh còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho chương trình xây dựng NTM, làm đường giao thông nông thôn, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tham gia tổ chức giao lưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa…

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Thành Nam)