Tin tức hoạt động

Triển lãm ảnh 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại Nghệ An

06 Tháng Sáu 2018

Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An tổ chức Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Quảng Trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) từ ngày 6/6 đến ngày 11/6/2018.

Hơn 200 hình ảnh, tài liệu được trưng bày gồm 2 phần.

Phần thứ nhất “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua nước” có 3 nội dung chính.

Thi đua kháng chiến và kiến quốc, tái hiện phong trào giai đoạn 1945-1954, nổi bật là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ gặp phải, như: Giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm.

Phong trào thi đua xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ năm 1954 đến 1975 với những hình ảnh nhà máy, xí nghiệp ở miền Bắc không ngừng sản xuất để chi viện cho tiền tuyến miền Nam chiến đấu.

Phong trào thi đua từ năm 1975 đến nay, thể hiện những thành tựu của đất nước như xóa đói giảm nghèo, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phần thứ hai của triển lãm giới thiệu một số kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An gắn với các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Nghệ An chung sức Xây dựng nông thôn mới, Ngày vì người nghèo… Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Hồng Minh - Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An)