Văn bản

Khen thưởng Hội thi Tuyên truyền về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Số/ký hiệu: 201/QĐ-VHCS
Ngày ban hành: 29/09/2021
Cơ quan ban hành: Cục Văn hóa cơ sở
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Ninh Thị Thu Hương
Nội dung đính kèm:
  1. 201.QD Khen Tuyentruyen Baucu.pdf

Xem thêm:

Hướng dẫn treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca
3322/HD-BVHTTDL 13/09/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định
Quyết định phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025
1452/QĐ-TTg 31/08/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Đề án số hóa dữ liệu Lễ hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025
2139/QĐ-BVHTTDL 16/07/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch