Văn bản

Luật Khiếu nại

Số/ký hiệu: 02/2011/QH13
Ngày ban hành: 11/11/2011
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
Loại văn bản: Luật
Người ký: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Sinh Hùng
Nội dung đính kèm:
  1. 1_ Luat_khieunai_02_2011.doc

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch