Văn bản

Quyết định Phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"

Số/ký hiệu: 1780/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 12/10/2011
Loại văn bản: Quyết định
Nội dung đính kèm:
  1. Quyet dinh so 1780.2011.TTg.pdf
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch