Văn bản

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Số/ký hiệu: 249/TL-VHCS
Ngày ban hành: 22/04/2019
Cơ quan ban hành: Cục Văn hóa cơ sở
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Ninh Thị Thu Hương

Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn xã hội về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản liên quan đến phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, đa dạng hình thức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về “Trách nhiệm của gia đình trong phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.

Nội dung đính kèm:
  1. 249.TL-VHCS.PDF

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch