Tin tức

Xin ý kiến bản quyền tranh cổ động

15 Tháng Giêng 2024

Cục Văn hóa cơ sở tổ chức xin ý kiến bản quyền tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2023, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức chấm tranh cổ động tuyên truyền đối với 02 cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng nghệ thuật đã chấm chọn được 150 tác phẩm tiêu biểu từ hơn 1000 tác phẩm của gần 500 tác giả trên khắp cả nước tham gia 02 cuộc thi.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024) được tổ chức phát động sáng tác từ ngày 26/10/2023, nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên “con đường huyền thoại”, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh để chi viện cho các chiến trường miền Nam; Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua đó, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội ta, nhân dân ta để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) nhằm tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc; sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta làm nên thắng lợi vĩ đại; Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và tri ân những công lao to lớn của lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức phát động vào ngày 24/10/2023; Hết hạn nhận tác phẩm dự thi của 02 cuộc thi vào ngày 10/12/2023, Cục Văn hóa cơ sở đăng tải toàn bộ tác phẩm được chọn để xin ý kiến về bản quyền tác giả từ ngày 15/01 đến hết ngày 28/01/2024.

Đề nghị tập thể, cá nhân nếu có khiếu nại về nội dung liên quan đến Cuộc thi gửi khiếu nại bằng văn bản về Cục Văn hóa cơ sở tại địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: cucvhcs@bvhttdl.gov.vn, số điện thoại: 024.39288259, di động 0936.098.765, đ/c Bùi Hùng Thanh./.

Album tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ xem tại đây

Album tranh cổ động Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Mở đường Trường Sơn xem tại đây.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch