Tin tức

Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh

29 Tháng Mười Một 2023

Sáng 29/11, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023. Gần 100 học viên là cán bộ phụ trách Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, Nhà Văn hoá - Khu Thể thao thôn đã dự tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được triển khai các chuyên đề: Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa (gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa) trong xây dựng NTM; hướng dẫn thực hiện các mục tiêu về văn hóa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao NTM giai đoạn 2021 – 2025; tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020; kỹ năng nghiệp vụ hoạt động văn nghệ quần chúng; ứng dựng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; một số mô hình tiêu biểu về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc; đi thực tế tại một số thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn…

Qua đó, giúp cán bộ văn hóa cơ sở nắm bắt đầy đủ, hiểu rõ hơn các mục tiêu về văn hóa thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực./.

BBT

 

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch