Tin tức

63 tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16 Tháng Giêng 2021

Được phát động từ tháng 9 năm 2020, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhận được 500 tác phẩm của 309 họa sỹ thuộc 56 tỉnh/thành tham gia dự thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng  của sự kiện chính trị của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận nhất trí trong toàn xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta; Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kết quả, Ban Giám khảo đã chọn được chọn 63 tranh có chất lượng tốt phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó có: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích; 01 giải phong trào cho đơn vị vận động được nhiều họa sỹ tham gia cuộc thi./.

Tin: Phạm Hường

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch