Tin tức

Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP và triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020

18 Tháng Mười Hai 2019

Sáng ngày 18-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020”. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có đại biểu đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên Giáo Trung ương; Bộ Công An; một số Cục, Vụ, Viện, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các quan nghiên cứu, các nhà khoa học; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã tới dự và tuyên truyền cho Hội nghị.

Hội nghị nhất trí với Báo cáo Đánh giá Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019. Công tác quản lý hoạt động lễ hội đã bám sát các quy định tại Nghị định, thể hiện vai trò trách nhiệm quản lý của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, sự tham m­ưu, hướng dẫn của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và vai trò tự chủ của nhân dân trong sáng tạo văn hoá. Thông qua các lễ hội, bản sắc văn hoá dân tộc đ­ược giữ gìn và phát huy, tự do tín ngư­ỡng, tôn giáo của nhân dân đ­ược đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc đư­ợc củng cố, không khí dân chủ trong xã hội đư­ợc tăng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện và Ban quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thẳng thắn, trao đổi một số ý kiến, vướng mắc sau 01 năm thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã thảo luận và làm rõ những vẫn đề còn tồn tại.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đề nghị: Để thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu lãnh đạo chính quyền các cấp, địa phương trong công tác triển khai thực hiện quản lý, tổ chức lễ hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với sở, ban, ngành trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; Kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch… diễn ra trong lễ hội; Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách; Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh./.

Thu Trang

 

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch