Tin tức hoạt động

Kiên Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH

16 Tháng Bảy 2018

Từ ngày 12 đến 14/7/2018, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) năm 2018. Tham dự có 160 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác văn hóa của 145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm bổ sung, cập nhật kịp thời các văn bản có liên quan về công tác gia đình và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; trang bị các kỹ năng, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao về gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH, tạo điều kiện cho các địa phương làm tốt công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đến năm 2020./.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Thế Hạnh)