Tin tức

Quảng Ngãi: Tập huấn công tác quản lý, vận hành nhà văn hóa, thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

25 Tháng Mười 2023

Sáng ngày 25/10/2023, tại Tp. Quảng Ngãi, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn công tác quản lý, vận hành nhà văn hóa, thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các đối tượng làm công tác văn hóa, thể thao ở thôn, công chức văn hoá - xã hội phụ trách Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã.

Tại lớp tập huấn, hơn 90 học viên được truyền đạt, hướng dẫn các nội dung, chuyên đề như: Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao xã, thôn; Kỹ năng trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan; Kỹ năng tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa, thể thao; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đồng thời đi thăm quan thực tế tại một số di tích lịch sử, mô hình sinh hoạt nhà văn hoá tiêu biểu trên địa bàn./.

Hoàng Minh

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch