Tin tức

Đắk Nông: Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền giá trị văn hóa con người Việt Nam

20 Tháng Mười 2023

Sáng 20/10, tại thành phố Gia Nghĩa, Cục Văn hóa cơ sở và Sở VHTTDL tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch tỉnh Đăk Nông, ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, ông Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và đại diện các cơ quan, ban, ngành; các họa sĩ và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đến dự.

Tại Triển lãm đã giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, tạo môi trường phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình và cộng đồng.

Thông qua triển lãm đã góp phần tích cực tạo sự tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc; động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 10 năm 2023./.

Giang Anh

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch