Phong trào TDĐKXDĐSVH

Chương trình Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

03 Tháng Mười Hai 2020

Sáng ngày 20/11/2020, tại Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo về Thực trạng và tiềm năng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Hội thảo có sự tham dự của các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ; đại diện các bộ, ngành, địa phương; các doanh nghiệp du lịch, các hợp tác xã, trang trại nông nghiệp, các cơ sở đào tạo du lịch…

Tại hội thảo, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nhằm mục đích và yêu cầu:

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

- Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai ngành để xây dựng, tổ chức các hoạt động phát triển du lịch nông thôn; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới;

- Cụ thể  hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 

- Bám sát nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Chủ động, tích cực, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động phối hợp.

NNK

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch