Tin tức

45 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

20 Tháng Ba 2020

Được phát động từ tháng 10 năm 2019, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) đã nhận được 215 tác phẩm của các họa sỹ tham gia dự thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tôn vinh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới.

Đồng thời, tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; thông qua đó tiếp tục khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần quyết thắng để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Giám khảo, Ban Tư vấn là đại diện Lãnh đạo các cơ quan như: Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Văn hóa cơ sở; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Hội Mỹ thuật Việt Nam và họa sỹ chuyên ngành đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam đã chọn được: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 10 giải khuyến khích; 01 giải phong trào và chọn 90 tranh có chất lượng tốt phục vụ công tác tuyên kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bộ tranh cổ động xem tại đây và tải về tại đây./.

Minh Nghĩa

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch