Tin tức

Giao lưu trực tuyến “Văn hóa công sở: Thực trạng và giải pháp”

27 Tháng Mười Một 2019

Nhằm tuyên truyền về thực trạng cũng truyền về giải pháp thực hiện và nâng cao văn hóa công sở của cán bộ, công chức, ngày 27/11/2019, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Văn hóa công sở : Thực trạng và giải pháp".

Tham gia Giao lưu trực tuyến và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời: Đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đồng chí Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); đồng chí Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương).

Dự và chủ trì giao lưu có TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà Văn Đỗ Thu Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng tham dự Giao lưu trực tuyến còn có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ, UBND Thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu đến từ các Bộ, ngành...

Văn hóa công sở được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, gồm hệ thống  các giá trị tinh thần và vật chất (gồm văn hóa giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ  làm việc, trang phục, lễ phục, xây dựng môi trường công sở...). Văn hóa công sở có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống, gắn liền với hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan/đơn vị, góp phần hình thành và xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức.... Thực hiện quyết định 129/2007/QĐ-TTg về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về đề án văn hóa công vụ đã cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về văn hóa công sở, bước đầu hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một bộ phận cán bộ công chức có nhận thức chưa đúng về văn hóa công sở, có những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử làm ảnh hưởng đến hình ảnh “công bộc” của dân.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu sẽ tập trung làm rõ những vấn đề mà độc giả quan tâm: Nội dung các Quyết định của Thủ tướng chính phủ về Văn hóa công sở; Thực trạng của văn hóa công sở hiện nay; Những biểu hiện lệch chuẩn trong văn hóa công sở; giải pháp khắc phục những bất cập và nâng cao văn hóa công sở ở mỗi cơ quan, đơn vị...

Giao lưu trực tuyến “Văn hóa công sở: Thực trạng và giải pháp” trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ giúp độc giả thấy được thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị hiện nay mà còn giúp độc giả thấy được sự cần thiết phải nâng cao văn hóa công sở cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cuộc sống cũng như trong thực thi nhiệm vụ, chức trách của mình.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Nghị quyết lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 9/6/2014 Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Quốc Huy

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch