Tin tức hoạt động

Vĩnh Phúc: Cam kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

09 Tháng Mười 2018

Sáng ngày 9/10/2018, UBND huyện Tam Dương, (Vĩnh Phúc) đã tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khải.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã quán triệt các quy định của Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội; Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Quyết định 19/2018/UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt văn tại Văn bản số 73/TB-UBND ngày 9/5/2018 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh xuân Mậu Tuất 2018.

Huyện Tam Dương hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã;  103 lễ hội, nghi lễ văn hóa truyền thống lớn nhỏ diễn ra ở các thôn, làng; hơn 140 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 54 cơ sở được xếp hạng di tích. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền ở huyện luôn quan tâm chỉ đạo các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khải đã đánh giá cao công tác thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Tam Dương thời gian qua. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn chủ động cập nhật văn bản pháp luật, tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; nắm bắt chắc tình hình, không để xảy ra các điểm nóng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh tại di tích, lễ hội; quản lý, sử dụng hòm công đức công khai minh bạch, đúng mục đích; thực hiện nghiêm các cam kết mà đã ký với Chủ tịch UBND huyện ở Hội nghị này, đồng thời tổ chức ký cam kết tương tự ở các xã, thị trấn./.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Nguyễn Lân - Tam Dương, Vĩnh Phúc)