Tin tức hoạt động

Sóc Trăng: Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa

10 Tháng Mười 2018

Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Công văn số 4119/VP-VX ngày 24/9/2018 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Công văn nêu rõ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng có ý kiến chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ  trì, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ; đồng thời có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy định tại Nghị định nêu trên.

Trước đó, ngày 17/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" bao gồm 04 chương và 21 điều có nêu rõ việc xét tặng danh hiệu phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thực hiện việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Nghị định cũng quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm; Giấy khen cho khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục.

Nghị định quy định Gia đình văn hóa có 3 tiêu chuẩn, Khu dân cư văn hóa có 05 tiêu chuẩn, trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chí cụ thể. Trên cơ sở đó thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa là 100 điểm. Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn không dưới 50% số điểm tối đa.

Bên cạnh hướng dẫn quy trình trình xét tặng danh hiệu, điểm đáng chú ý là kể từ khi có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018, Nghị định có nêu rõ 07 trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa (Điều 7) và có 03 trường hợp Khu dân cư không được công nhận danh hiệu văn hóa (Điều 13) đồng thời bãi bỏ khoản 3 Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng./.

Nguồn: Tap chí XDĐSVH (Hải An - Phòng VHTT Tp. Sóc Trăng)