Tin tức hoạt động

Tập huấn thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới khu vực Tây Nguyên năm 2018

12 Tháng Chín 2018

Từ 12- 14/9, tại Tp. Đà Lạt, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lớp tập huấn thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2018. Tham dự Lớp tập huấn có 165 học viên là cán bộ văn hóa xã; trưởng các thôn, bản phụ trách triển khai các mục tiêu văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập các chuyên đề liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Kỹ năng quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Xây dựng và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Kỹ năng tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, cắt, dán, kẻ, vẽ khẩu hiệu tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã… Đồng thời, Ban Tổ chức lớp tập huấn cũng tổ chức tham quan thực tế các mô hình tiêu biểu trong xây dựng văn hóa nông thôn mới cho các học viên.

Có thể nói, lớp tập huấn lần này đã giúp cho các học viên nâng cao nhận thức và một số kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Mặt khác, đây còn là dịp để  học viên các tỉnh Tây Nguyên có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện các mục tiêu văn hóa trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Văn Trình - Sở VHTTDL Lâm Đồng)