Văn bản

Tìm thấy 96 văn bản
Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
1909/QĐ-TTg 12/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định
Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026
2862/CTPH-BVHTTDL-TLĐLĐVN 13/10/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Chương trình
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch